top of page

น้ำจิ้ม สุกี้ 450 มล.

  • น้ำจิ้ม ปิ้ง ย่าง ชาบู สุกี้
  • ไม่มีน้ำตาล
  • ใช้สารซูคราโลส
  • ทดแทนน้ำตาล
  • ไม่อันตรายต่อสุขภาพ

น้ำจิ้ม สุกี้ 450 มล.

฿80.00ราคา
    bottom of page