top of page

Lutein (ลูทีน)

  • ปกป้องดวงตาเเละป้องกันโรคจุดรับภาพเสื่อม
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น
  • ป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอ
  • ถนอมดวงตา

บรรจุ 30 แคปซูล

Lutein (ลูทีน)

฿950.00ราคา
    bottom of page