top of page
ค้นหา

ประวัตินายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

ประวัตินายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ประวัตินายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท เวลดี โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (Wellness Product Development Center Company Limited) ได้มีเจตนาที่จะพัฒนาสินค้า และบริการเพื่อ การมีสุขภาวะที่ดีในชีวิต (Wellness Life) ของผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs เพื่อนำไปสู่การบำบัดโรค ด้วยแนวทางการใช้อาหารให้เป็นยาซึ่ง นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ได้บำบัดโรคกลุ่มโรค NCDs ให้กับตัวเองจนประสบความสำเร็จ ด้วยแนวทาง ดังกล่าว นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี (Wellness Product) ให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทดแทนสินค้าและบริการเดิมที่ก่อให้เกิดกลุ่มโรค NCDs ในช่วงเริ่มต้นการพัฒนาสินค้าของบริษัท ได้ทดลองใช้บำบัดผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs ที่มาฟื้นฟูสุขภาพในศูนย์ธรรมชาติบำบัด เวลเนส แคร์ ที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนทำให้เกิดการพัฒนาสินค้า ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายคือทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลก ที่กลุ่มโรค NCDร ลดลงเป็นประเทศแรก


 

Vision

เราจะเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี

(Wellness Product) ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ


 

Mission

เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี (Wellness Product)

ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และมีช่องทางการจัดจำหน่าย

อย่างหลากหลาย ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

#ประวัตินายแพทย์บุญชัย #หมอบุญชัย

ดู 76 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page